วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

การชดเชย THERMOCOUPLE Cold junction compensation

การชดเชยทางแยกเย็น

เทอร์โมวัดแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดสองจุดไม่ได้อุณหภูมิสัมบูรณ์ เพื่อวัดอุณหภูมิหนึ่งเดียวของแยก - ปกติเย็นแยกจะยังคงอยู่ที่อุณหภูมิอ้างอิงที่เป็นที่รู้จักและอื่น ๆ ที่เป็นทางแยกที่อุณหภูมิที่จะรู้สึก

มีทางแยกของอุณหภูมิที่รู้จักกันในขณะที่มีประโยชน์สำหรับการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการไม่สะดวกสำหรับการวัดมากที่สุดและควบคุมการใช้งาน แต่พวกเขารวมทางแยกเย็นเทียมใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อความร้อนเช่นเทอร์มิสเตอร์หรือไดโอดเพื่อวัดอุณหภูมิของการเชื่อมต่ออินพุตที่ตราสารที่มีการดูแลเป็นพิเศษจะถูกนำเพื่อลดการไล่ระดับอุณหภูมิใด ๆ ระหว่างขั้ว ดังนั้นแรงดันอากาศหนาวเย็นจากทางแยกที่เป็นที่รู้จักสามารถจำลองและการแก้ไขที่เหมาะสมนำมาใช้ นี้เป็นที่รู้จักเป็นค่าตอบแทนทางแยกเย็น บางวงจรเช่น LT1025 ถูกออกแบบมาเพื่อการส่งออกชดเชยแรงดันไฟฟ้าขึ้นอยู่กับชนิดและอุณหภูมิ thermocouple แยกเย็น

Cold junction compensation

Thermocouples measure the temperature difference between two points, not absolute temperature. To measure a single temperature one of the junctions—normally the cold junction—is maintained at a known reference temperature, and the other junction is at the temperature to be sensed.

Having a junction of known temperature, while useful for laboratory calibration, is not convenient for most measurement and control applications. Instead, they incorporate an artificial cold junction using a thermally sensitive device such as a thermistor or diode to measure the temperature of the input connections at the instrument, with special care being taken to minimize any temperature gradient between terminals. Hence, the voltage from a known cold junction can be simulated, and the appropriate correction applied. This is known as cold junction compensation. Some integrated circuits such as the LT1025 are designed to output a compensated voltage based on thermocouple type and cold junction temperature.

http://www.aesirautomation.com

RTD TABLE ies

RTD TABLE

According to DIN EN 60751
for Class B and Class A

Resistance vs Temperature Tables

According to DIN EN 60751 for Class B and Class A

α = 0.00385 per ITS-90


t 0°C :

R(t) = R0 · (1 + A · t + B · t 2)

With

A = 3,9083 · 10-3 °C-1

B = -5,775 · 10-7 °C-2

R0 = 100

t < 0°C :

R(t) = R0 · [1 + A · t + B · t 2 + C ·(t - 100°C) · t 3)

With

A = 3.9083 · 10-3 °C-1

B = -5.775 · 10-7 °C-2

C = -4.183 · 10-12 °C-4

R0 = 100

Class B:

dt = ±(0.3 + 0.005 · l t l)°C

Class A

dt = ±(0.15 + 0.002 · l t l)°C

http://www.ies-thailand.com